Posted on Jun 11, 2018

The Tree Academy

... lúc này là thi đọc nè, căng thẳng ko?

Hình từ chương trình "Who else wants IELTS" ep.09 của Tree hồi sáng thứ 7 rồi đó, các mems nào lỡ dịp này thì chờ vài tháng nữa hen, có gì chúng tớ thông báo sớm.

See ya!

Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.