Posted on 12-Apr-2018

The Tree Academy

Meetup in Saigon (UK Universities)

19-Apr-2018 – 20-Apr-2018
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế ...

Có những bầu trời khác xanh ngát xanh, các mems có muốn khám phá cùng ước mơ du học?
Tháng 4 này nhà Tree mở hàng chương trình #meetupinSaigon với 3 khuôn mặt đến từ Anh Quốc: University of Chester, Durham University và Coventry University mỗi trường đều có những đặc sản khác nhau cùng những suất học bổng hấp dẫn, các mems đăng ký nào https://bit.ly/2qbiSPP